Z ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie naszego liceum wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Opolski, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową, Politechnikę Opolską. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach międzykulturowych, zajęciach poświeconych inżynierii komputerowej, językom obcym, warsztatach nt. pomiaru ciśnienia tętniczego (RR), BMI oraz glukozy wraz z instruktażem i pokazem prawidłowego wykonywania pomiaru, warsztatach z pierwszej pomocy u noworodków, pokazach nowoczesnego sprzętu do prowadzenia działań ratunkowych, wykładach nt. mikroprocesorów, elektroniki, inżynierii biomedycznej, informatyki. Uczniowie uczestniczyli też w uroczystym zakończeniu OTK, które odbyło się w Centrum Rozrywki Kubatura. Podczas zakończenia, młodzież uczestniczyła w wykładzie gościa specjalnego – dziennikarza Łukasza Jakubiaka. Uczniowie z oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Młodzież wzięła udział m.in. w warsztatach związanych z fryzjerstwem i logistyką oraz grafiką komputerową.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do młodzieży, która podejmuje decyzje w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

otk0

otk0