W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 8 w Opolu wyremontowana została klasopracownia chemiczna wraz z zapleczem mieszczącym sprzęt laboratoryjny, szkło laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne. Ponadto wymieniono całe umeblowanie. Wśród sprzętu pojawiło się nowoczesne dygestorium. W sali znajduje się także projektor multimedialny, na którym można wyświetlać treści zawarte m.in. w e-podręcznikach czy korzystać z programu edukacyjnego Corinth. Dostęp do Internetu jest u nas standardem.


Nowością jest zaadaptowanie sąsiadującej sali na laboratorium biologiczno - chemiczne, w którym uczniowie w ramach zajęć grupowych i pozalekcyjnych mogą doskonalić zdobytą przez siebie wiedzę w sposób praktyczny, wykonując eksperymenty i doświadczenia związane z treściami nauczania chemii nieorganicznej, jak i organicznej na poziomie szkoły średniej. Uczniowie pod nadzorem przygotowują roztwory niezbędne do doświadczeń (wcześniej trzeba odważyć odpowiednie ilości substancji i obliczyć stężenie czy to procentowe, czy molowe), zapoznają się z aspektami technicznymi wykonania doświadczenia, a następnie je wykonują. W tej samej sali znalazł się zestaw kilkunastu nowoczesnych mikroskopów umożliwiających obserwację preparatów biologicznych. Nauka w tak nowoczesnych salach pozwoli lepiej się przygotować do matury i przyszłych studiów, zwłaszcza uczniom klas biologiczno-chemicznych.


Uczniom realizującym rozszerzenie z chemii, a tym samym przygotowującym się do matury z chemii, dedykujemy specjalny serwis internetowy dostępny wyłącznie dla uczniów realizujących rozszerzenie z chemii w naszej szkole, który mieści się pod adresem www.chem.opole.pl . Serwis zawiera dodatkowe treści powtórkowe, utrwalające, ćwiczeniowe i poszerzające treści zawarte w podręcznikach do chemii. Zgromadzone tam treści to niemal 4 tysiące dodatkowych zadań pogrupowanych tematycznie z rozbiciem na poszczególne jednostki lekcyjne, w tym maturalne karty pracy, oraz przykładowe zadania maturalne. Stronie www towarzyszy dedykowany fanpage na facebooku wraz z grupą roboczą. Na fanpage polecamy uwadze naszych podopiecznych bieżący przegląd prasy naukowej z przedmiotów przyrodniczych oraz ciekawostki z tym związane. Z kolei grupa robocza na facebooku pozwala utrzymać stały kontakt z młodzieżą tak, by przepływ informacji był obustronny i możliwie szybki oraz sprawny. To w tym miejscu, gdy jest potrzeba skonsultowania jakiegoś trudniejszego zagadnienia rozmawiamy na jego temat.