02.11.2018 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych. W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.00 – 13.00.

Lp.

 

Godziny zajęć

Tematy zajęć

 

Nr sali

1.

9.00 – 11.00

Gry i zabawy matematyczne i logiczne.

42

2.

9.00 – 10.00

Krzyżówki  i rebusy ortograficzne.

24

3.

10.00 – 12.00

Literatura a film.

7

4.

8.00 – 10.00

Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

sala gimnastyczna

5.

10. 00 – 12.00

Zajęcia opiekuńcze.

sala gimnastyczna

6.

9.00 – 11.00

Zajęcia teatralne.

27

7.

9.00 – 11.00

Zajęcia opiekuńcze.

sala gimnastyczna

8.

8.00 – 9.00

Doświadczenia fiz yczne.

47

9.

10.00 – 12.00

Zajęcia komputerowe.

32

10.

9.00 – 11.00

Krzyżówki i rebusy ortograficzne.

26

11.

11.00 – 13.00

Ćwiczenia na koncentrację.

43

12.

8.00 – 10.00

Gry zespołowe.

sala gimnastyczna

13.

9.00 – 11.00

Gry i zabawy językowe.

4