W ramach realizowania zadań z zakresu doradztwa zawodowego uczniowie naszego liceum po raz kolejny wzięli udział w zajęciach prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Tym razem uczniowie zapoznali się z pracą związaną z budownictwem, elektroniką ii mechaniką pojazdów samochodowych.