W systemie szkolnego e-dziennika pojawiła się możliwość usprawiedliwienia nieobecności uczniów przez rodziców / opiekunów prawnych. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, która jest dostępna w tym miejscu. Jednocześnie przypominamy, że do e-dziennika LO8 można się logować za pośrednictwem witryny https://www.eszkola.opolskie.pl lub bezpośrednio do systemu UONET za pośrednictwem linku: https://uonetplus-dziennik.eszkola.opolskie.pl/opole/opoleg5 . Niezbędne informacje dotyczące e-dziennika znajdują się na szkolnej stronie w zakładce E-SZKOŁA.