W dniu 13.12.2018 (czwartek) o godz. 18.00 w LO8 Opole odbędą się spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach konsultacji i wywiadówek. 

Konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (m.in. poinformowanie o grożących dziecku ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach  z zachowania).

spotkanie z rodzicami