strefa ucznia  strefa rodzica 

Aktualności

Materiały dla nauczycieli pomocne w procesie samokształceniowym:

Publikacje, materiały, poradniki, przykłady dobrych praktyk.

Przeciwdziałanie zastraszaniu, znęcaniu się oraz strategie skutecznego działania dla nauczycieli i rodziców:

Pomoc w sytuacji doświadczania przez dziecko przemocy – przydatne linki:

Mądre emocje – trening inteligencji emocjonalnej – webinar WSB:

Organizacja pracy z uczniem zdolnym:

Portal Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli:

Kącik dla rodziców:

Źródło: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

 

Uniwersytet Wrocławski wraz z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu oraz Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, realizują projekt pn.: „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska -Polska.

W projekcie realizowanym do 31.05.2021 r.mogą wziąć udziału przyszli absolwenci, czyli uczniowie ostatnich klas Szkół Średnich oraz studenci ostatnich lat studiów, którzy są zainteresowani podjęciem w przyszłości pracy na transgranicznym Polsko-Czeskim rynku pracy.

Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. A. Kamińskiego zajęło 2 miejsce w plebiscycie "Szkoła Roku 2020".

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony