strefa ucznia  strefa rodzica 

Aktualności

02.11.2018 - dzień wolny od zajęć lekcyjnych. W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach 8.00 – 13.00.

Lp.

 

Godziny zajęć

Tematy zajęć

 

Nr sali

1.

9.00 – 11.00

Gry i zabawy matematyczne i logiczne.

42

2.

9.00 – 10.00

Krzyżówki  i rebusy ortograficzne.

24

3.

10.00 – 12.00

Literatura a film.

7

4.

8.00 – 10.00

Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

sala gimnastyczna

5.

10. 00 – 12.00

Zajęcia opiekuńcze.

sala gimnastyczna

6.

9.00 – 11.00

Zajęcia teatralne.

27

7.

9.00 – 11.00

Zajęcia opiekuńcze.

sala gimnastyczna

8.

8.00 – 9.00

Doświadczenia fiz yczne.

47

9.

10.00 – 12.00

Zajęcia komputerowe.

32

10.

9.00 – 11.00

Krzyżówki i rebusy ortograficzne.

26

11.

11.00 – 13.00

Ćwiczenia na koncentrację.

43

12.

8.00 – 10.00

Gry zespołowe.

sala gimnastyczna

13.

9.00 – 11.00

Gry i zabawy językowe.

4

Słów kilka o szkole
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu to szkoła o nieograniczonych możliwościach. Nie przypadkiem symbolem szkoły jest arabska ósemka, która przewrócona na bok oznacza nieskończoność. Starożytni Grecy w nieskończoności widzieli moc i tajemnicę, które przenikają nie tylko matematykę, ale i całe ludzkie życie. W Liceum nr VIII potęgę i możliwości dostrzega się we wszystkich uczniach, którzy są w okresie kształtowania osobowości i wchodzenia w dorosłe życie. „Chcemy, aby nasi uczniowie byli nie tylko dobrze wykształceni i z sukcesami kończyli szkołę, zależy nam także na tym,  by stali się ciekawymi i wartościowymi ludźmi, otwartymi na potrzeby drugiego człowieka, gotowymi do podjęcia wyzwań, stawiającymi czoła przeciwnościom i rozwijającymi swoje zainteresowania. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą tworzyć współczesny świat. Wytyczając cele i zadania na najbliższe lata nauczyciele, uczniowie oraz rodzice wspólnie zamierzają doprowadzić szkołę do sukcesu. Najważniejszym celem, do którego będziemy dążyć przez najbliższe kilka lat to szkoła pierwszego wyboru. Chcemy być jednym z najlepszych liceów w mieście. Potrafimy to zrobić, bo byliśmy do tej pory jednym z najlepszych gimnazjów w województwie i kraju. Chcemy być ambitnym liceum, które daje szansę równie ambitnej i pracowitej młodzieży na rozwój intelektualny, naukę odpowiedzialności, przygotowanie językowe, dobre funkcjonowanie w grupie, entuzjastyczne podejście do wyzwań, a finalnie - dobry start na wyższe uczelnie.” – wypowiada się dyrektor szkoły Lucyna Dzikiewicz-Niski.

Terminarz zajęć z projektu „Carpe diem” do końca roku 2018: 06.10, 20.10, 10.11, 24.11, 15.12.

Zajęcia odbywają się w PLO VIII, Opole, ul. Ozimska 48 /obok pływalni Akwarium/.

Wszystkie terminy dotyczą sobót – czas pracy od 9.00 do 12.15 w blokach tematycznych – język polski, matematyka z przerwą 15 minutową pomiędzy nimi.

 

Z ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie naszego liceum wzięli udział w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Opolski, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową, Politechnikę Opolską. Młodzież uczestniczyła m.in. w warsztatach międzykulturowych, zajęciach poświeconych inżynierii komputerowej, językom obcym, warsztatach nt. pomiaru ciśnienia tętniczego (RR), BMI oraz glukozy wraz z instruktażem i pokazem prawidłowego wykonywania pomiaru, warsztatach z pierwszej pomocy u noworodków, pokazach nowoczesnego sprzętu do prowadzenia działań ratunkowych, wykładach nt. mikroprocesorów, elektroniki, inżynierii biomedycznej, informatyki. Uczniowie uczestniczyli też w uroczystym zakończeniu OTK, które odbyło się w Centrum Rozrywki Kubatura. Podczas zakończenia, młodzież uczestniczyła w wykładzie gościa specjalnego – dziennikarza Łukasza Jakubiaka. Uczniowie z oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach, które odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Młodzież wzięła udział m.in. w warsztatach związanych z fryzjerstwem i logistyką oraz grafiką komputerową.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do młodzieży, która podejmuje decyzje w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

otk0

Projekt pt. Licealista na rynku pracy – zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 z poddziałania Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
Regulamin projektu [PDF] >>>

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

 BIBLIOTEKA SZKOLNA ONLINE

Biblioteka szkolna online!

Katalog szkolnej biblioteki LO 8 Opole jest dostępny online. Można go przeglądać bez konieczności logowania. Jeżeli jednak chcesz zamawiać książki ze szkolnej biblioteki za pośrednictwem Internetu, to udaj się do biblioteki celem ustawienia hasła na Twoim koncie bibliotecznym. Panie bibliotekarki pomogą Ci w nauce obsługi zamówień i wypożyczeń w wersji elektronicznej naszej biblioteki.

DYPLOMY

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Opolski Serwis Oświatowy

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony