strefa ucznia  strefa rodzica 

Aktualności

Dużo nagród dla pierwszaków Nasi pierwszoklasiści chwalą się nagrodami zdobytymi w przeróżnych konkursach plastycznych. Emanuel Chaliński z kl. I D wykonał najciekawsze zaproszenie urodzinowe z KONKURSIE Z KAROLKIEM zorganizowanym przez Cartoon Network. Karolina Kośny z kl. I C we wrzesniowym Konkursie Plastyki Obrzędowej wykonała najciekawsze, zdaniem jurorów, ozdoby choinkowe z opłatków.

Certyfikat bezpieczna szkola dla PG5 Opole. Dnia 8 października 2013 r., w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie „Roku Bezpiecznej Szkoły” w województwie opolskim. Opolski Kurator Oświaty – Halina Bilik zaprezentowała działania, inicjatywy podejmowane przez szkoły/placówki oraz inne podmioty naszego regionu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych woj. opolskiego; KW Policji, KW Straży Pożarnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; WORD; dyrektorzy szkół/placówek. Podczas uroczystości uhonorowano szczególnie wyróżniających się uczestników różnych przedsięwzięć realizowanych w ramach „Roku Bezpiecznej Szkoły". Materiał zdjęciowy >>>
Tytuł Bezpiecznej Szkoły w całym województwie otrzymało tylko 5 placówek. Z Opola zdobywcą tytułu jest tylko nasza szkoła.

PG5 OPOLE Informujemy, że poniedziałek 14.10.2013 (Święto Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej oraz czytelni w godzinach 8.00 – 13.30.

 

Wyróżnienie dla naszego KALAMBURA. Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty w dniu 8 października 2013 roku przyznała wyróżnienie dla Koła Teatralnego KALAMBUR z Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego za udział w Wojewódzkim Konkursie Szkolnych Inscenizacji Teatralnych "BEZPIECZNI NA CO DZIEŃ".

 

SPRAWDŹ WYNIKI

dziennik lekcyjnyPodstawowe informacje dotyczące e-dziennika znajdują się w tym miejscu.

CERTYFIKATY

STOŁÓWKA SZKOLNA

Linki

OKE Wrocław

 centralna komisja egzaminacyjna

Edukacyjna Wartość Dodana

RCRE

Kuratorium Oświaty w Opolu

men

 

Początek strony