Osoby chętne do zmierzenia swoich sił w ramach olimpiady, proszone są o zgłoszenie się do nauczyciela chemii najpóźniej do dnia 25.09.2020.