Informacja dla rodziców i uczniów klas trzecich
Targi Edukacyjne w PLO nr VIII i spotkanie rodziców z doradcą zawodowym Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i dyrektorem PLO nr VIII oraz zebrania wychowawców z rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i uczniów klas trzecich na Targi Edukacyjne, które odbędą się w PLO nr VIII (sala gimnastyczna) w dniu 14.03.2019 w godz. 16:00 – 17:00. Podczas targów przedstawiona będzie oferta szkół ponadgimnazjalnych w tym Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII. O godz. 17:00 w sali 18 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas trzecich z dyrektorem szkoły i doradcą zawodowym Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W trakcie spotkania zostaną podane informacje na temat możliwości dalszego kierunku kształcenia oraz zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich odbędą się o godz. 17:45.