Informujemy, że dokumenty kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII będą przyjmowane w następujących terminach:
11 lipca 2019 od godziny 12.00 do godziny 15.00
12 lipca 2019 od godziny 8.30 do godziny 15.00
15 lipca 2019 od godziny 8.30 do godziny 12.00

sala 14 - GIMNAZJUM
sala 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA
Prosimy o przyniesienie:
→ wniosku o przyjęcie do szkoły - chodzi o dokument drukowany z platformy rekrutacyjnej (nie dotyczy kandydatów, dla których nasza szkoła była szkołą pierwszego wyboru)
→ oryginału świadectwa
→ oryginału zaświadczenia OKE (wyniki egzaminu)
→ podpisanej przez rodziców deklaracji wyboru drugiego języka obcego i przedmiotów rozszerzonych, których realizacja rozpoczyna się już w klasie pierwszej oraz religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie. (Druki do pobrania poniżej)
Deklarację można będzie wypełnić również w szkole, ale wtedy prosimy o przyjście jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

 DEKLARACJE WYBORU PRZEDMIOTÓW [PDF]
 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ               PO GIMNAZJUM             

 klasa biologiczno-chemiczna

 

 klasa biologiczno-chemiczna

 

 klasa humanistyczno-lingwistyczna

 

 klasa humanistyczno-lingwistyczna

 

 klasa matematyczno-fizyczna

 

klasa matematyczno-fizyczna

 

 klasa medyczna

 

 klasa medyczna

 

 klasa psychologiczno-pedagogiczna

 

klasa psychologiczno-pedagogiczna

 

Zasady rekrutacji >>>

lo8 opole logo3