ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2 WRZEŚNIA 2019 ROKU
(PONIEDZIAŁEK)

GODZINA 9.30 - KLASY I po szkole podstawowej
(sala gimnastyczna)

GODZINA 10.00 - KLASY I po gimnazjum
(sala gimnastyczna)

GODZINA 10.00 - KLASY II i III

PRZYDZIAŁ SAL:

KLASA

SALA

1A - SP

14

1B - SP

36

1C - SP

26

1D - SP

1

1E - SP

8

1A - G

24

1B - G

28

1C - G

20

1D - G

3

1E - G

23

2A

45

2B

41

2C

44

3A

7

3B

35

3C

4