Uczniowie klas trzecich wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez panią mgr Jolantę Soppę - pedagoga, doradcę zawodowego Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu. Podczas zajęć uczniowie uzyskali informacje pomocne przy dokonywaniu dalszej drogi edukacyjno - zawodowej po ukończeniu liceum i zdaniu egzaminu maturalnego.