Projekt pt. „Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
POWR.03.01.00-00-EF43/16 - okres realizacji od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r.

Cel projektu
Celem projektu jest rozwój III misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną uczelni zajęć fakultatywnych rozwijających kompetencje ogólnorozwojowe związanych z : krytycznym, samodzielnym myśleniem; poprawnym argumentowaniem; logiką oraz heurystyką w okresie 01.09.2017-30.06.2019, wśród 220 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Opola.
W ramach projektu planowana jest organizacja zajęć trwających 30 godzin lekcyjnych dla jednej grupy uczniów w ramach jednego roku szkolnego. W ramach jednej grupy w zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie danej klasy, danego rocznika lub danej szkoły, w liczbie nie przekraczającej 20 osób.

Szczegółowe informacje >>>