13 września uczniowie pierwszych klas LO uczestniczyli w prawdziwej uczcie teatralnej. W Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu obejrzeli ,,Ślub” Witolda Gombrowicza wyreżyserowany przez Annę Augustynowicz. To trudne, skłaniające do refleksji przedstawienie zrobiło na wszystkich duże wrażenie. Podobały się zwłaszcza gra aktorska i ascetyczna scenografia. Po przedstawieniu uczniowie klasy I C brali udział w warsztatach prowadzonych przez grającego w ,,Ślubie” aktora, Arkadiusza Buszkę. Wykonywane zadania aktorskie pozwoliły na zrozumienie, czym jest warsztat aktorski, a niektórym – na przełamanie nieśmiałości.