Dobry kandydat to osoba, która:
1. nie ma problemów z nauką,
2. lubi działać społecznie,
3. budzi zaufanie,
4. łatwo nawiązuje kontakty,
5. jest odważna w działaniach i odporna na stres i krytykę.
Jeszcze przed przystąpieniem do wyborów na przewodniczącego każdy kandydat ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania samorządu, regulaminem jego działalności oraz kompetencjami.