Formularz rejestracyjny dla rodziców chcących posiadać dostęp do e-dziennika. Wypełniony formularz należy przekazać wychowawcy klasy.

FORMULARZ W WERSJI WORD >>>

FORMULARZ W WERSJI PDF >>>

Zasady bezpiecznego użytkowania portalu opolska eSzkoła:

WERSJA WORD >>>

WERSJA PDF >>>

Dostęp do e-dziennika Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 8 w Opolu realizowany jest w domenie www.eszkola.opolskie.pl (do e-dziennika można też się zalogować bezpośrednio z następującego linku: https://uonetplus-dziennik.eszkola.opolskie.pl/opole/opoleg5 ).

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zapoznaniu się z zasadami bezpiecznego użytkowania portalu można rozpocząć aktywację swojego konta (lub odzyskać do niego dostęp). Od chwili złożenia formularza rejestracyjnego należy odczekać do pięciu dni roboczych (czas dla wychowawcy na wprowadzenie Państwa danych).

Jeżeli mają Państwo problem z odzyskaniem dostępu prosimy o kontakt z wychowawcą / sekretariatem szkoły.

Osoby posiadające skrzynki pocztowe w serwisach wp.pl oraz o2.pl przed odzyskaniem dostępu do e-dziennika prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją.

 


 

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE

 

Odzyskiwanie dostępu (lub pierwsze logowanie) do e-dziennika >>>

Logowanie do e-dziennika >>>

 

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW
PRZEZ RODZICÓW / OPIEKNÓW PRAWNYCH
W SYSTEMIE E-DZIENNIKA

Instrukcja >>>

 


 

Aplikacja mobilna Dzienniczek+ dla rodziców i uczniów
https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzienniczek-vulcan-808

 


 

UCZNIOWSKI PAKIET BIUROWY

Dostęp do uczniowskich służbowych skrzynek pocztowych oraz pakietu Office 365 realizowany jest za pośrednictwem witryny:
https://www.eszkola.opolskie.pl (do pakietu Office 365 można też logować się bezpośrednio z witryny www.office.com).

Uczniów obowiązują te same loginy i hasła, co do e-dziennika.

Po zalogowaniu w witrynie na lewym panelu wybierz opcję "Blok wirtualnej szkoły", a następnie opcję "Moduł Dedykowana poczta elektroniczna", do której podpięte są poszczególne aplikacje.