Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronie www.cke.gov.pl .