Przemysłowe Technologie Informatyczne - nowy kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki w Politechnice Opolskiej.

PTI modyfikacja formy