dyrekcja szkoly

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lucyna Dzikiewicz - Niski

L. Dzikiewicz - Niski

   

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Nowak