Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Alekasndra Kamińskiego w Opolu

 Dokumenty obowiązujące w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII im. Alekasndra Kamińskiego w Opolu:

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY >>>


ZAŁĄCZNIK DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO >>>


SZKOLNA PROCEDURA SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW >>>


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO >>>


PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH I INNYCH IMPREZ ORAZ WYJAZDÓW UCZNIÓW >>>