2021/22

01.09.2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

09.09.2021

Zebranie organizacyjne, zapoznanie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły, informacje dotyczące organizacji funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021, ustalenie zasad współpracy rodziców ze szkołą

28-30.09.2021

Wyjazd integracyjny KLAS 1

13.10,2021 ŚR

NADANIE SZTANDARU SZKOŁY. UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS 1. DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

14.10.2021 CZW

Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2021 PT

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

01.11.2021 PN

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

11.11.2021 CZW

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2021 CZW

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

17.11.2021

Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów oraz propozycji nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania w klasach 3pg

18.11.2021

Konsultacje klasy 1, 2, 3psp

Zebranie klasy 3pg - poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec I półrocza.

15.12.2021

Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów oraz propozycji nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania w klasach 1, 2, 3psp

16.12.2021

Wystawienie ocen w klasach 3pg

Konsultacje klasy 3pg

Zebranie klasy 1, 2, 3psp - poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec I półrocza

23-31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2021 CZW

Święto Trzech Króli

07.01.2021 PT

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

21.01.2022

Wystawienie ocen w klasach 1, 2 i 3sp

27.01.2022

Zebranie – podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

31.01.2022

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA

31.01-13.02.2022

Ferie zimowe

09.03.2022

Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów oraz propozycji nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania w klasach 3pg

10.03.2022

Konsultacje klasy 1, 2, 3psp

Zebranie klasy 3pg - poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec II półrocza

13.04.2022

Wystawienie ocen w klasach 3pg

14-19.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna.

29.04.2022 PT

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 3pg - spotkanie z uczniami i rodzicami klas

02.05.2021 PN

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

03.05.2022 WT

Święto Narodowe Trzeciego Maja

04-06.05.2022

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - MATURA

11.05.2022

Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi z poszczególnych przedmiotów oraz propozycji nieodpowiednich i nagannych ocen z zachowania w klasach 1, 2, 3psp

12.05.2022

Zebranie - poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania na koniec II półrocza

13.06.2022

Wystawienie ocen

16.06.2021 CZW

Boże Ciało

17.06.2021 PT

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

24.06.2022 PT

Zakończenie zajęć dla uczniów