Nr konta Rady Rodziców:

85 1090 1649 0000 0001 1484 7288


Jako tytuł przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko uczęszcza.